Scripties

Decolonising Brown History: The Power of Pluriversal Pedagogies

2021
Hoewel het postkolonialisme het einde van kolonialiteit suggereert, bewijst de hedendaagse social...

Studiesucces en diversiteit

2012
SCRIPTIE: Deze scriptie levert een bijdrage aan het project: ‘In de wieg gelegd voor de wet...

Decolonising UCU: Initiatives, Discourses, Challenges

2020
In dit studentenonderzoek wordt een community engaged research methode gebruikt om te kijken naar...

Het bespreken van gevoelige onderwerpen in een cultureel diverse klas

2018
SCRIPTIE: In dit beschrijvende onderzoek stonden handelingsstrategieën centraal van docenten die ...

Een meerderheid in minderheden in de klas, dan voor de klas

2016
SCRIPTIE: In deze scriptie wordt onderzocht hoe studenten met een niet-westerse achtergrond (het ...

The Dutchman does not exist, or does he?

2017
In deze scriptie wordt onderzocht wat heteroseksuele jongemannen als de Nederlandse identiteit zi...

Op zoek naar een inclusieve leeromgeving

2015
In deze scriptie wordt onderzocht op welke manier onderwijsinstellingen kunnen inspelen op het ve...

Laten we eerlijk zijn, the playing field is not levelled.

2015
SCRIPTIE: Een onderzoek naar een diversiteitbeleidsdiscours en naar de verschillende niveaus v...

Veiled ambitions: female muslim medical students and their different experiences in medical education

2014
SCRIPTIE: In deze scriptie wordt ingezoomd op de ervaringen van moslima’s in het medisch on...

Culturele diversiteit in het onderwijs: Een verklarend onderzoek naar de omgang met culturele diversiteit onder studenten

2017
SCRIPTIE: In dit onderzoek ligt de aandacht op de culturele competentie van onderwijspro...

Are Muslims labeled differently in the news and on social media after a terroristic attack? A content analysis about labeling of Muslims in the Dutch media

2018
SCRIPTIE: In dit onderzoek van Maryam krijgen we inzicht in hoe terroristische aanslagen, veroorz...

Het formele mentorprogramma: als dirigent van biculturele Nederlanders en organisaties uit het bedrijfsleven

2017
SCRIPTIE: In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar het effect van het mentorprogramma dat tev...

Barriers, functionings and capabilities in dropout among refugee students in higher education institutions

2013
SCRIPTIE: In deze scriptie wordt gekeken naar belemmeringen en redenen die kunnen verklaren waaro...

Stilte in context: Onderzoek naar de opkomst van religieuze stilteruimtes aan Nederlandse universiteiten

2015
SCRIPTIE: In deze scriptie wordt er gekeken welke sociale ontwikkelingen een rol spelen in de toe...

Integration and Citizenship: Experiences of Dutch Muslim Youth

2009
SCRIPTIE: In deze scriptie wordt gekeken of Islamitische jongeren in Nederland zichzelf als volwa...

Cultureel diverse organisatie? Niks voor mij.

2017
SCRIPTIE: In deze scriptie wordt gekeken naar het effect van pro-diversiteit duidingen in vacatur...

Are we UvA?

2016
SCRIPTIE: Deze interessante scriptie biedt inzicht in de rol van ervaring van diversiteit door st...

Interetnisch contact binnen de schoolomgeving

2016
SCRIPTIE: Deze scriptie focust zich op interetnisch contact tussen studenten in het hoger onderwi...

Citizenship Education: Understanding the making and re-making of Dutch citizenship in the classroom

2017
SCRIPTIE: In de scriptie wordt gekeken hoe de vanuit de overheid verplichte burgerschapslessen vo...

The Good, the Bad and the Exhausting; The Experiences of First-in-Family Students of Colour at Amsterdam’s Institutions of Higher Education

2017
SCRIPTIE: In deze scriptie worden de ervaringen van studenten uit etnische minderheidsgroepen die...

De kronieken van de Nederlandse universiteit: een zoektocht naar diverse diversiteit

2017
SCRIPTIE: In deze scriptie wordt het diversiteitsbeleid van acht universiteiten en het ministerie...

Allochtoon or autochtoon: Race making and cultural racism in the Netherlands

2013
SCRIPTIE: Een zeer persoonlijk geschreven scriptie over het uitsluitende effect van de distinctie...

The academic study choice of Moroccan-Dutch male students

2012
SCRIPTIE: In deze scriptie wordt door middel van interviews onderzocht waarom Marokkaans-Nederlan...

”You won’t feel at home there.”

2015
SCRIPTIE: In deze scriptie wordt onderzocht in hoeverre de perceptie van de diversiteit aan de on...

Dutch, Gay and Muslim: identity formation and the issue of belonging

2017
SCRIPTIE: Interessante scriptie over de identiteitsvorming van homoseksuele moslims in Nederland....