Begrippenlijst

Anti-LHBTI+ Discriminatie

In theorie De afkorting LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. De plus (+) staat...

Anti-Racisme

In theorie Antiracisme verwijst naar een vorm van activisme tegen rassenhaat, vooroordelen, systemisch racisme en de onderdrukking van gemarginaliseerde groepen....

Curriculum ontwikkeling

In theorie Het curriculum speelt een belangrijke rol in de bevordering van diversiteit en inclusie. Ook via het curriculum kunnen...

Dekolonisatie

In theorie Dekolonisatie is het proces waarbij kolonies zelfstandig worden van een moederland. Dekolonisatie wordt tegenwoordig ook vaak gebruikt om...

Dekolonisering hoger onderwijs

In theorie: Dekolonisering is een kader binnen diversiteit & inclusie met een historische en politieke benadering. Zie Dekolonialiteit voor meer...

Discriminatie

In theorie Discriminatie is het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van specifieke identiteitskenmerken die niet relevant...

Diversiteit

In theorie Diversiteit is een concept om een verscheidenheid aan identiteiten, achtergronden, perspectieven, ervaringen en belevingen te benoemen en herkennen....

Eerste generatie studenten

In theorie Als eerste generatie student ben je de eerste persoon in je naaste familie die naar de universiteit gaat....

Evidence Based Practices

In theorie Evidence Based Practices (EBP) zijn onderwijsmethoden en -aanpakken waarvoor wetenschappelijk onderzoeksresultaten beschikbaar zijn die de effectiviteit van de...

Gelijke kansen

In theorie Gelijke kansen onderwijs betekent dat ieder kind of student dezelfde kansen krijgt om hun talent te benutten, ongeacht...

Gelijkwaardigheid

In theorie Er is sprake van gelijkwaardigheid (equity) als mensen dezelfde rechten, behandeling en kansen krijgen aangeboden. Gelijkwaardigheid is niet...

Grassroots initiatieven

In theorie Grassroots (“graswortels”) is een Engelse term voor politieke en maatschappelijke processen die aan de basis worden ontwikkeld, door...

Holisme

BEGRIP: In theorie In het algemeen verwijst holisme naar het idee dat de eigenschappen van een systeem in samenhang met...

Inclusie

In theorie Inclusie is een concept om de verscheidenheid aan identiteiten, achtergronden, perspectieven, ervaringen en belevingen te benutten en erkennen....

Inclusief Leiderschap

In theorie In het kader van ‘inclusief leiderschap’ wordt inclusie gezien als een interactief charismatisch model van leiderschap, waarbij macht...

Inclusive Excellence

In theorie: Een Inclusive Excellence is een framework voor inclusief onderwijs. De diverse groep die het onderwijssysteem momenteel instroomt wordt...

Institutionele verandering

In theorie Een instituut (een stichting, organisatie, bedrijf of instelling) hangt samen door middel van instituties: een samenhangend geheel van...

Intersectionaliteit

In theorie Intersectionaliteit is een analytisch kader om te begrijpen hoe verschillende aspecten van iemands sociale en politieke identiteit samensmelten...

Islamofobie

BEGRIP: In theorie Islamofobie (of ‘moslimhaat’) is het construeren van een negatieve, generaliserende en essentialistische definitie van islam die leidt...

Kleurenbewust & kleurenblind kader

Maatschappelijke discussie Het idee van een kleurenbewust of kleurenblind kader is gebaseerd op een maatschappelijke discussie over kleur: Kleurenblind kader:...

Microagressie

In theorie Microaggressies zijn kleine verbale of non-verbale uitingen gebaseerd op impliciete aannames die niet alleen als kwetsend of beledigend...

Neurodiversiteit

In theorie Neurodiversiteit is een term die wordt gebruikt om de diversiteit in breinen aan te geven, zonder gebruik te...

Pathway Approach

In theorie Bij een pathway approach worden studenten begeleid tijdens hun studieloopbaan aan de hand van gestructureerde trajecten dat voldoende...

Pedagogy of Excellence

BEGRIP: In theorie ‘Pedagogy of excellence’ is een perspectief op diversiteit bedacht door dr. Adolfo Bermeo. Bermeo was directeur van...

Positieve discriminatie

In theorie Positieve discriminatie (ook wel positieve actie, affirmative action, of voorkeursbeleid) is het opzettelijk bevoordelen van bepaalde bevolkingsgroepen bij...

Positionaliteit

In theorie Positionaliteit is de sociale en politieke context die je (intersectionele) identiteit creëert met betrekking tot etniciteit, ras, klasse,...

Racisme

Antiracist education: From theory to practice In theorie Racisme verwijst naar handelingen in een maatschappelijk systeem dat gebaseerd is op...

Sense of belonging

In theorie Sense of belonging (gevoel van verbondenheid; erbij horen) verwijst naar het gevoel van acceptatie, waardering, inclusie en steun...

Stapel student / stapelaar

In theorie Een onderwijsroute waarbij een student na het behalen van diens mbo-4 diploma een hbo-opleiding volgt wordt steeds vaker...

Student mentoring

In theorie Student mentoring is een vorm van begeleiding die zich onderscheidt van volwassen mentoring en peer mentoring. Studentmentoren zijn...

Studiesucces

In theorie Met studiesucces wordt gekeken naar de studievoortgang van verschillende (groepen) studenten, wat een maatstaf kan zijn voor inclusie...

Superdiversiteit

In theorie Superdiversiteit is een term die wordt gebruikt in de sociale wetenschappen om te verwijzen naar een nieuwe fase...

Validisme

In theorie Validisme is een term gebruikt voor de discriminatie, marginalisering en stigmatisering van mensen met een functiebeperking op grond van...

Veilige leeromgeving

In theorie We spreken over een veilige leeromgeving wanneer de omstandigheden ervoor zorgen dat iedere leerling en professional zich gerespecteerd...

Wit privilege

In theorie Wit privilege is een voorrecht gebaseerd op een witte huidskleur, dat een bepaalde machtspositie in de samenleving met...

This site is registered on wpml.org as a development site.