Kaders & Definities

Diversiteit

In theorie
Diversiteit is een concept om een verscheidenheid aan identiteiten, achtergronde...

Superdiversiteit

In theorie Superdiversiteit is een term die wordt gebruikt in de sociale wetenschappen om ...

Inclusie

In theorie
Inclusie is een concept om de verscheidenheid aan identiteiten, achtergronden, p...

Gelijkwaardigheid

In theorie
Er is sprake van gelijkwaardigheid (equity) als mensen dezelfde rechten, ...

Intersectionaliteit

In theorie
Intersectionaliteit is een analytisch kader om te begrijpen hoe verschillende a...

Positionaliteit

In theorie Positionaliteit is de sociale en politieke context die je (intersectionele) ide...

Discriminatie

In theorie
Discriminatie is het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen...

Microagressie

In theorie Microaggressies zijn kleine verbale of non-verbale uitingen gebaseerd op...

Anti-LHBTI+ Discriminatie

In theorie De afkorting LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, tra...

Validisme

In theorie Validisme is een term gebruikt voor de discriminatie, marginalisering en stigmatiserin...

Wit privilege

In theorie
Wit privilege is een voorrecht gebaseerd op een witte huidskleur, dat een bepaal...

Racisme

Antiracist education: From theory to practice In theorie
Racisme verwijst naar ...

Anti-Racisme

In theorie Antiracisme verwijst naar een vorm van activisme tegen rassenhaat, vooroordelen...

Islamofobie

BEGRIP: In theorie Islamofobie (of ‘moslimhaat’) is het construeren van een negatieve...

Dekolonisatie

In theorie
Dekolonisatie is het proces waarbij kolonies zelfstandig worden van een m...

Eerste generatie studenten

In theorie Als eerste generatie student ben je de eerste persoon in je naaste familie die ...

Sense of belonging

In theorie Sense of belonging (gevoel van verbondenheid; erbij horen) verwijst naar het ge...

Studiesucces

In theorie Met studiesucces wordt gekeken naar de studievoortga...

Holisme

BEGRIP: In theorie In het algemeen verwijst holisme naar het idee dat de eigenschappen van...

Gelijke kansen

In theorie Gelijke kansen onderwijs betekent dat ieder kind of student dezelfde kansen kri...

Kleurenbewust & kleurenblind kader

Maatschappelijke discussie Het idee van een kleurenbewust of kleurenblind kader is gebaseerd op e...

Dekolonisering hoger onderwijs

In theorie: Dekolonisering is een kader binnen diversiteit & inclusie met een historis...

Positieve discriminatie

In theorie Positieve discriminatie (ook wel positieve actie, affirmative action, of...

Inclusief Leiderschap

In theorie In het kader van ‘inclusief leiderschap’ wordt inclusie gezien als een interact...

Grassroots initiatieven

In theorie Grassroots (“graswortels”) is een Engelse term voor politieke en ma...

Student mentoring

In theorie Student mentoring is een vorm van begeleiding die zich onderscheidt van volwass...

Veilige leeromgeving

In theorie We spreken over een veilige leeromgeving wanneer de omstandigheden ervoor zorge...

Curriculum ontwikkeling

In theorie Het curriculum speelt een belangrijke rol in de bevordering van diversiteit en ...

Inclusive Excellence

In theorie: Een Inclusive Excellence is een framework voor inclusief onderwijs. De diverse...

Pedagogy of Excellence

BEGRIP: In theorie ‘Pedagogy of excellence’ is een perspectief op diversiteit bedacht door...

Evidence Based Practices

In theorie Evidence Based Practices (EBP) zijn onderwijsmethoden en -aanpakken waarvoor we...

Pathway Approach

In theorie Bij een pathway approach worden studenten begeleid tijdens hun studieloopbaan a...

Institutionele verandering

In theorie Een instituut (een stichting, organisatie, bedrijf of instelling) hangt ...