Diversiteit

In theorie
Diversiteit is een concept om een verscheidenheid aan identiteiten, achtergronden, perspectieven, ervaringen en belevingen te benoemen en herkennen. Concreet gaat het vaak over de demografische samenstelling van mensen in een bepaalde context.

 

In praktijk
In de praktijk wordt diversiteit vaak verbonden met specifieke doelgroepen die ondervertegenwoordigd zijn. Voor die doelgroepen is in veel organisaties diversiteitsbeleid ontwikkeld, vaak gebaseerd op de volgende dimensies:

 • Gender: gericht op het creëren van meer kansen voor vrouwen.
 • Etniciteit: gericht op het creëren van meer kansen voor mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen van kleur.
 • LHBTQIA+: gericht op het creëren van meer kansen voor mensen die zich anders identificeren dan hetero of cis gender.
 • Beperkingen: gericht op het creëren van meer kansen voor mensen met een beperking, dat kan zijn mentaal en/of fysiek.
 • Religie: gericht op het creëren voor meer kansen met mensen met een niet-christelijke religieuze achtergrond
 • Sociaal economische achtergrond: gericht op het creëren voor meer kansen van mensen uit een lagere klasse en/of met een lager inkomen. Eerste generatie studenten behoren vaak tot deze groep.

 

Maatschappelijke discussie
In de maatschappelijke discussie wordt vaak het belang van diversiteit geagendeerd. Veel voorkomende argumenten hierin zijn:

 • Het is moreel juist: Hoewel velen het erover eens zijn dat kleur geen rol mag spelen in kansen op de arbeidsmarkt of in het onderwijs, blijkt helaas uit verschillende onderzoeken dat dit wel het geval is. Organisaties die willen bijdragen aan een gezonde samenleving waarin sociale rechtvaardigheid geen streven meer is, maar een gegeven zetten in op een moreel argument.
 • Het levert meer winst op: Voor organisaties met een winstoogmerk zullen economische factoren ook een belangrijke rol spelen. Uit het onderzoeksrapport van McKinsey, Why Diversity Matters, blijkt dat diversiteit meer winst oplevert. Gender diversiteit draagt bij aan 15% meer winst. Culturele diversiteit brengt dit percentage zelfs naar 35%. Diversiteit draagt dus bij aan business.
 • Het anticipeert op een veranderende markt: De samenleving is multicultureel. Dat is geen streven, maar een realiteit. Dat betekent dat menig klantenbestand en studentenpopulatie in rap tempo verandert. Wil een organisatie blijven aansluiten op de behoeften en belevingen van hun klanten of studenten, dan is diversiteitsbeleid in de organisatie noodzakelijk om relevant te blijven en succes te boeken.
 • Het leidt tot innovatie: Effectieve oplossingen kunnen alleen worden bedacht als er een diversiteit aan perspectieven, ideeën en invalshoeken aanwezig is. Dit blijkt ook uit onderzoek van de BCG-Technische Universiteit van München, waarin ze vier factoren onderscheiden die een direct verband aantonen tussen innovatie en diversiteit: industrie achtergrond, land van oorsprong, loopbaan route en gender.
 • Het vergroot productiviteit: Mensen die zich op hun plek voelen, gezien en gehoord worden en zichzelf kunnen zijn zullen beter presteren. Dit wordt ook wel samengevat met het concept van “sense of belonging”: het thuis voelen in een organisatie of leeromgeving.

 

Zie ook:

De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland

Diversiteit is de norm, er mee leren omgaan is de uitdaging: Een referentiekader voor omgaan met diversiteit in het onderwijs

Studiesucces en diversiteit

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.