Covid-19 in het nieuws

Het afgelopen jaar is bewezen uitdagend geweest voor het onderwijs. De toenemende onderwijsongelijkheid kwam maatschappelijk onder een vergrootglas te liggen. In het po, vo, mbo en hoger onderwijs is de impact van Covid-19  voor zowel studenten als docenten voelbaar en zijn er vragen over de gevolgen voor het onderwijs. 

Wat zijn de belangrijkste lessen voor onderwijsprofessionals tijdens deze crisis om onderwijsongelijkheid tegen te gaan? Op welke wijze wordt ook in de toekomst digitaal les aangeboden?  Des te belangrijker hoe verhouden deze thema’s zich tot het bieden van inclusief en toegankelijk onderwijs voor iedereen? In dit blog verzamelen we de laatste ontwikkelingen aan de hand van nieuwsitems, onderzoeken en lopende interventies ten aanzien van Covid-19.  

Onderzoek naar gevolgen van de coronatijd op kinderen, jongeren en gezinnen

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) verzamelt diverse onderzoeken met betrekking tot de gevolgen van corona tijd op kinderen, jongeren en gezinnen. Zo wordt er onder andere onder verschillende doelgroepen kennis opgehaald over het welzijn en de behoeftes van studerende jongeren. De onderzoeken bieden zowel kwantitatieve als kwalitatieve inzichten naar de beleving van studenten onder de huidige pandemie. 

 Nederlands Jeugdinstituut

Hoe staat het met stress en druk bij jongeren in Nederland?

Unicef Nederland onderzocht hoeveel stress en druk jongeren ervaren en de effecten hiervan op het gevoel van geluk. ”Juist in coronatijd is het mentaal welzijn van jongeren relevanter dan ooit,’ zegt Laszlo. ‘Jongeren hebben mentaal last van de crisis, daarom moeten we extra alert zijn op hoe het met hen gaat. Het onderwijs speelt daarin een grote rol.”

‘Geluk onder Druk’ – Unicef Nederland

Gelijke Kansen Alliantie: Rapportage 2020

”Het werken aan gelijke kansen voor álle leerlingen en studenten in Nederland was al geen geringe opgave. Maar door de coronacrisis en onderwijs op afstand is kansengelijkheid nog actueler geworden.De GKA-rapportage 2020, die vrijdag aan de Tweede Kamer werd aangeboden, laat zien hoe binnen de Gelijke Kansen Alliantie ook in dit uitdagende jaar werd samengewerkt aan het verbinden van school, thuis en omgeving en scholen, gemeenten en partners zo samen vormgaven aan een structurele, integrale aanpak van kansengelijkheid in het onderwijs.” GKA

Gelijke Kansen Alliantie: Rapportage 2020

SCP: 'Trend van gescheiden onderwijs doorbreken'

De scheiding van onderwijsniveaus beperkt het contact tussen leerlingen met verschillende sociale achtergronden. Dat zegt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in haar rapport ‘Samen of gescheiden naar school’. Dat leerlingen met uiteenlopende achtergronden vaak elk naar hun eigen school gaan, maakt dat leren omgaan met ‘de ander’ niet plaatsvindt op school. Het voortgezet onderwijs staat op deze manier volgens het SCP ver af van haar doel om leerlingen als burgers te leren samenleven in een complexe en diverse samenleving.”- Persbericht Vo Raad (4 februari)

Rapport: ”Samen of gescheiden naar school”

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Het NRO verrichte onderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op het onderwijs. Hieruit blijkt dat er binnen het onderwijs een hogere werkdruk en lager welzijn wordt ervaren onder docenten. Dit onderzoek schetst een beeld van de praktijkervaring van onderwijsprofessionals onder de huidige maatregelen. 

”Praktijkuitvraag onder Onderwijsprofessionals” – NRO

Monitoring gevolgen Covid-19 in het mbo en hbo

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in november 2020 de balans opgemaakt welke effecten het coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen hebben gehad op de ontwikkeling van de studievoortgang van studenten in het mbo en hoger onderwijs. Ook gaat de nota verder in op de ervaren verhoogde werkdruk onder docenten binnen het mbo en hbo. 

Kamerstuk: ‘Monitoring gevolgen Covid-19 in het mbo en hbo’

Kansenongelijkheid aan bod in de serie 'Klassen'

”In Nederland zijn we ervan overtuigd dat iedereen gelijk is in het onderwijs en dat je dus niet rijk hoeft te zijn om naar het vwo te gaan. Is dit wel zo? Deze vraag stellen regisseurs Sarah Sylbing en Ester Gould in de zevendelige docuserie ‘Klassen’. Elf jaar zijn ze als het eindadvies voor de middelbare school valt dat de rest van hun leven zal beïnvloeden. Niet alle kinderen kunnen terugvallen op steun van hun ouders, sommigen staan er helemaal alleen voor. Gelukkig zijn er nog leraren die zich om hen bekommeren. Maar is dat genoeg?”

Klassen- 7 afleveringen te bekijken via 2Doc 

Gelijke Kansen Alliantie Masterclass

”Onderwijssocioloog Iliass El Hadioui verzorgde een online masterclass over de effecten van de coronacrisis op kansengelijkheid in het onderwijs op de korte en lange termijn.  

El Hadioui is verbonden aan de EUR en de VU. Hij leidt het programma van De Transformatieve School en het onderzoekstraject van de Vrije Universiteit in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie naar kansengelijkheid in het onderwijs in grote steden. Tijdens het webinar sloeg hij bruggen tussen de wetenschap en huidige praktijk.” 

Gelijke Kansen Alliantie- Masterclass Illias El Hadioui 

This site is registered on wpml.org as a development site.