Inclusie

In theorie
Inclusie is een concept om de verscheidenheid aan identiteiten, achtergronden, perspectieven, ervaringen en belevingen te benutten en erkennen. Concreet gaat het vaak over de vraag in hoeverre mensen van verschillende achtergronden zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.

In de praktijk
In de praktijk wordt inclusie vaak gezien als een vervolgstap op diversiteit, waarbij een centrale vraag is: hoe komen we tot een organisatiecultuur die diversiteit aantrekt en behoudt?

Maatschappelijke discussie
Er bestaan in de maatschappelijke discussie over het algemeen twee verschillende visies op het vraagstuk van inclusie:

  • Kleurenblind: deze visie is gebaseerd op het idee dat verschil niet mag uitmaken en dat iedereen gelijk behandeld dient te worden op basis van gelijke rechten. Een kleurenblinde benadering leidt vaak tot generieke maatregelen, waarbij er één aanpak wordt geboden voor iedereen. Die aanpak is afgestemd op een norm. Hoewel de intentie goed is, gaat een kleurenblinde benadering vaak voorbij aan verschil in startposities. Het gevolg is dat mensen die niet tot de vastgestelde norm behoren, ondanks hun talenten, toch niet optimaal kunnen participeren of bijdragen.
  • Kleurenbewust: deze visie is gebaseerd op het idee dat er al een verschil in startpositie bestaat in de samenleving en dat hierdoor een focus moet komen op het bieden van gelijke kansen. In deze visie is niet iedereen gelijk, maar dient iedereen wel gelijkwaardig behandeld te worden. Een kleurenbewuste benadering leidt vaak tot specifieke maatregelen, waarbij specifieke programma’s worden geboden aan mensen die extra ondersteuning nodig hebben om tot een gelijke startpositie te komen.

 

Videomateriaal

 

Zie ook: 

Diversity ≠ Inclusion: Promoting Integration in Higher Education

Op zoek naar een inclusieve leeromgeving

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.