Holisme

BEGRIP:

In theorie

In het algemeen verwijst holisme naar het idee dat de eigenschappen van een systeem in samenhang met elkaar moeten worden gezien, in het geheel, in plaats van als individuele elementen. In het onderwijs kan holisme verschillende vormen aannemen:

  • Holistische leerstijl: dit is een leerstijl waarin de nadruk ligt op diepteverwerking. Centraal staat bij deze wijze van verwerking het zoeken naar verbanden binnen de studiestof en verbanden tussen de studiestof en de eigen voorkennis. Hierbij wordt een totaalbeeld van de studiestof gevormd door afzonderlijk behandelde onderwerpen samen te voegen, te structureren tot een samenhangend geheel. 
  • Holistisch onderwijs: holistisch onderwijs ondersteunt niet alleen de intellectuele, maar ook de sociale en emotionele ontwikkeling van studenten. Leren wordt gezien als een sociale activiteiten waarin bijvoorbeeld sense of belonging een grote rol speelt. Een holistische benadering voorkomt de ontwikkeling van risicogedrag en onderpresteren. Het moedigt studenten aan al hun intelligenties en capaciteiten te onderzoeken om zo hun identiteit te ontwikkelen.

 

In de praktijk

In de praktijk toont een holistische benadering zich door de omgevingsfactoren van de leerling centraal te stellen in het belang van een optimaal leerproces. Zo worden factoren als het gezin, de wijk, de school en de samenleving waarin het kind opgroeit in  acht genomen in de ontwikkeling van interventie en beleid. Ter voorbeeld vinden er verschillende samenwerkingen plaats tussen het formele onderwijs en het informele onderwijs zoals naschoolse opvang of vormen van huiswerkbegeleiding. Hier wordt aanvullende aandacht geschonken aan het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden die ondersteunend zijn aan het leerproces van de jongeren binnen het formeel onderwijs, maar wordt er ook gewerkt aan het vergroten van de leefwereld van jongeren. 

 

Meer informatie

Klik hier voor een overzicht van onderzoeken, scripties, nieuws, videomateriaal en meer theorie over holisme.

This site is registered on wpml.org as a development site.