Onderzoeken

Transforming the Classroom at Traditionally White Institutions to Make Black Lives Matter

2018 - Tuitt, F., Haynes, C., Stewart, S.
In de afgelopen jaren zijn veel universiteitscampussen in de Verenigde Staten getuige geweest van...

Toward an Understanding of Intersectionality Methodology: A 30-Year Literature Synthesis of Black Women’s Experiences in Higher Education

2020 - Haynes, C., Joseph, N. M., Patton, L. D., Stewart, S., Allen, E. L.
Het academische werk van Kimberlé Crenshaw over zwarte vrouwen is de springplank geweest voor tal...

Experiencing Misgendered Pronouns: A Classroom Activity to Encourage Empathy

2017 - MacNamara, J., Glann, S., & Durlak, P.
ONDERZOEK / BEST PRACTICE: Hoe kunnen docenten leerlingen helpen het belang van gendervoornaamwoo...

Anti-racism in higher education: A model for change

2020 - Ash, A. N., Hill, R., Risdon, S., & Jun, A.
ONDERZOEK: Racisme blijft bestaan in het hoger onderwijs en traditionele diversiteitsinitiatieven...

“Sometimes You Feel Invisible”: Performing Queer/Disabled in the University Classroom

2015 - Ryan A Miller
ONDERZOEK: Dit kwalitatieve onderzoek onderzocht de klaservaringen van 25 LHBTQ-studenten met een...

Remembering the “T” in LGBT: Recruiting and Supporting Transgender Students

2013 - Newhouse, Maria R.
ONDERZOEK: Het is buitengewoon belangrijk voor professionals in studentenaangelegenheden om inzic...

Samen sterk met een GSA: Onderzoek naar de ervaren baat van GSA’s onder LHBT-leerlingen op het vmbo

2018 - Afiah Vijlbrief & Hanneke Felten
ONDERZOEK: Voor u ligt het onderzoeksrapport Samen sterk met een GSA; Onderzoek naar de ervaren b...

About them, but without them: Race and ethnic relations studies in Dutch universities

2012 - Nimako, K.
ONDERZOEK: Op basis van directe ervaring in het Nederlandse universitaire systeem analyseert de a...

LHBTI-discriminatie en werk

2019 - Michiel Odijk
ONDERZOEK: Als gevolg van een mentaliteitsverandering in de jaren tachtig in Nederland begon het ...

LHBTI-kinderen in Nederland

2013 - COC Nederland
ONDERZOEK: Dit rapport heeft de artikelen van het IVRK als uitgangspunt genomen om een eerste ove...

Passend Onderwijs – pas op de plaats of stap vooruit?

2007 - Hans Schuman
ONDERZOEK: De Nederlandse overheid probeert sinds 2007 al bijna twintig jaar de integratie van le...

Slavery, Colonialism and their Legacy in the Eurocentric University: The Case of Britain and the Netherlands

2012 - Small, Stephen
ONDERZOEK: Geïnspireerd door de kritiek van Patricia Hill Collins op het ‘Eurocentrische, m...

Reflections on mentoring as decolonial, transnational, feminist praxis

2018 - Mullings, B., & Mukherjee, S.
ONDERZOEK: In dit artikel reflecteren de auteurs op vragen over mentorschap voor geracialiseerde ...

Eliminating Ableism in Education

2002 - Thomas Hehir
ONDERZOEK: In dit artikel definieert Thomas Hehir ‘validisme’ als ‘de devaluati...

Jaarrapport Studeren met een Functiebeperking 2018

2018 - ECIO
ONDERZOEK: Dit vijftiende jaarrapport gaat over de oordelen van studenten met een functiebeperkin...

Is “Safety” Dangerous? A Critical Examination of the Classroom as Safe Space

2010 - Barrett, Betty J.
ONDERZOEK: Het idee dat de klas inderdaad een veilige ruimte kan zijn om de betrokkenheid van stu...

Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs

2018 - Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OCW
RAPPORT: In dit rapport wordt beschreven wat er voor studenten met een functiebeperking is verand...

Creating Identity-Safe Spaces on College Campuses for Muslim Students

- Na'ilah Suad Nasir & Jasiyah Al-Amin
ONDERZOEK: In dit korte commentaar onderzoeken de auteurs enkele problemen die zich voordoen voor...

Studeren met een handicap

2001 - Norbert Broenink & Klaas Gorter
ONDERZOEK: Begin 2000 behandelde de Tweede Kamer het Hoger
Onderwijs en Onderzoekplan (HOOP...

Studiesucces: een nieuwe definitie

2011 - Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
ONDERZOEK: Onderwijsinstellingen ‘slaan door’ in het rendementsdenken en het oorspron...

Studeren met een functiebeperking 2012: De relatie tussen studievoortgang, studieuitval en het gebruik van voorzieningen

2013 - Anja van den Broek, Marjolein Muskens, Jeroen Winkels
ONDERZOEK: In de periode 2008-2012 is een grootschalig onderzoek naar studeren met een functiebep...

Anti-racist pedagogy: From faculty’s self-reflection to organizing within and beyond the classroom

2018 - Kishimoto, K.
ONDERZOEK: Dit artikel is een synthese van het werk van de auteur en een kritische lezing van de ...

Diversiteit is de norm, er mee leren omgaan is de uitdaging: Een referentiekader voor omgaan met diversiteit in het onderwijs

2010 - Van Avermaet, P. & Sven Sierens
ONDERZOEK: In deze bijdrage wordt een referentiekader geschetst voor omgaan met diversiteit in he...

Studeren met een functiebeperking

2007 - Jan Stapel
ONDERZOEK: Uit onderzoek blijkt dat een behoorlijk aantal studenten in het hoger onderwijs een of...

‘Safe Spaces’ and the Educational Benefits of Diversity

2017 - Vinay Harpalani
ONDERZOEK: Een safe space (letterlijk veilige ruimte) is een ruimte die bedoeld is ...

Sidelines and separate spaces: making education anti‐racist for students of color

2010 - Blackwell, D. M.
ONDERZOEK: De manier waarop antiracistisch onderwijs momenteel wordt geconceptualiseerd en beoefe...

Why can’t we all just be individuals?: Countering the discourse of individualism in anti-racist education.

2010 - DiAngelo, R. J.
ONDERZOEK: Gedurende vele jaren als wit persoon die antiracismecursussen op graduate en undergrad...

Teaching to transgress: Education as the Practice of Freedom

1994 - bell hooks
BOEK: In dit boek deelt de auteur haar filosofie van het klaslokaal, met ideeën over onderwijs di...

Antiracist education: From theory to practice

2002 - Kailin, J.
BOEK: Dit boek combineert theorie, praktijk en etnografie in een verkenning van hoe leraren diver...

Reflected identities: Applying positionality and multicultural social reconstructionism in teacher education

- Renée J. Martin & Dawn M. Van Gunten
ONDERZOEK: Dit werk onderzoekt hoe positionaliteit, als een pedagogische constructie, de doelstel...

Queer Race Pedagogy for Educators in Higher Education: Dealing with Power Dynamics and Positionality of LGBTQ Students of Color

2010 - Mitsunori Misawa
ONDERZOEK & BEST PRACTICE: Het doel van dit artikel is om te onderzoeken hoe docenten het ond...

Shared Journaling: A Methodology for Engaging White Preservice Students into Multicultural Education Discourse

2005 - Cornel Pewewardy
ONDERZOEK & BEST PRACTICE: Veel leraren worden geconfronteerd met een beperkt begrip van dive...

A call for qualitative methods in action: Enlisting positionality as an equity tool

2015 - Stefani R. Relles
ONDERZOEK: Dit artikel beschrijft hoe de kwalitatieve onderzoekstraditie die bekend staat als pos...

Witte onschuld

2017 - Gloria Wekker
BOEK: In ‘Witte onschuld’ onderzoekt en beschrijft Gloria Wekker een centrale paradox...

De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland

2018 - Roel Jennissen, Godfried Engbersen, Meike Bokhorst en Mark Bovens
ONDERZOEK: De afgelopen decennia is de verscheidenheid naar herkomst onder de Nederlandse bevolki...

Samen of gescheiden naar school: De betekenis van sociale scheiding en ontmoeting

2021 - Vogels, R., Turkenburg, M & Herweijer, L.
ONDERZOEK: Uit het persbericht van de VO raad: ”De scheiding van onderwijsniveaus beperkt h...

Student mentoring onder niet-westerse jongeren

2003 - Crul, M.
ONDERZOEK: Tot 2003 presteren van alle grote migrantengroepen Turkse en Marokkaanse leerlingen he...

I BELONG HERE

2020 - Gomes, C.
BOEK: Onderzoeker Claudia Gomes van Kenniscentrum Talentontwikkeling heeft een boek geschreven ov...

Nood aan een nieuwe democratiseringsgolf: De transitie naar superdiversiteit als uitdaging voor hoger onderwijs

2015 - Geldof. D.
ONDERZOEK: Vlaanderen kent, net zoals andere West-Europese landen, een transitie naar superdi...

Alledaags racisme

1984 - Essed, P.
BOEK: Voor “Alledaags racisme” sprak Philomena Essed aan het begin van de jaren tacht...

Decolonising the classroom: Creating and sustaining revolutionary spaces inside the academy

2017 - Parker, P. S., Smith, S. H., & Dennison, J.
ONDERZOEK: In dit artikel worden ervaringen gedeeld met betrekking tot het ontwerpen en geven van...

Mapping interpretations of decolonization in the context of higher education

(2015) - de Oliveira Andreotti, V., Stein, S., Ahenakew, C., & Hunt, D.
ONDERZOEK: Dit artikel onderzoekt de verschillende houdingen tegenover het dekoloniseren van het ...

Decolonising the classroom: Credibility-based Strategies for Inclusive Classrooms

2017 - Autar, L.
ONDERZOEK: Met het concept van ‘geloofwaardigheid’ als centraal uitgangspunt, verkent dit artikel...

Creating an inclusive leadership environment in higher education

2011 - Chun, E. & Evans, A.
ONDERZOEK: In dit kwalitatieve onderzoek zijn vier hoofdvragen onderzocht: 1) of en hoe divers be...

‘No democratisation without decolonisation’: A testimony from the student movement in Amsterdam

2017 - de Ploeg, M., & de Ploeg, C.
Dit artikel is een persoonlijk getuigenis over de successen en gebreken van de ‘University of Col...

Is the “First-Generation Student” Term Useful for Understanding Inequality?

2018 - Nguyen, T. H., & Nguyen, B. M. D.
ONDERZOEK: Eerste generatie studenten (FGS’en) hebben veel aandacht gekregen in onderwijson...

The first generation student experience: Implications for campus practice, and strategies for improving persistence and success

2012 - Davis, J.
BOEK: In dit boek staan de ervaringen van eerste generatie studenten in het hoger onderwijs (V.S)...

On widening participation in higher education through positive discrimination

2012 - Clayton, M.
ONDERZOEK: Ondanks de voortdurende bezorgdheid over de lage vertegenwoordiging van bepaalde groep...

Racism and justice: The case for affirmative action

2018 - Ezorsky, G.
ONDERZOEK: In dit boek behandelt Gertrude Ezorsky de argumenten vóór het controversiële idee van ...

Hearing the Third Voice by Safe, Brave and Daring Encounters: Bridge programs for underrepresented students in higher education

2020 - Tavecchio, G. L.
ONDERZOEK: In dit promotieonderzoek ontwikkelde Gusta Tavecchio een nieuwe pedagogiek voor inclus...

Calling In, Not Calling Out: A Critical Race Framework for Nurturing Cross-Cultural Alliances in Teacher Candidates

2017 - Bright, A. & Gambrell, J.
ONDERZOEK: Met de nadruk op verandering, betrekt dit hoofdstuk docenten bij het overwegen hoe de ...

Diversiteit: vrouwen, kleur en cultuur

1994 - Essed, P.
BOEK: Dit boek bespreekt vanuit verschillende invalshoeken wat de randvoorwaarden zijn voor een s...

Understanding diversity: a Dutch case study on teachers’ attitudes towards their diverse student population

2017 - van Middelkoop, D., Ballafkih, H. & Meerman, M.
ONDERZOEK In dit onderzoek wordt gekeken of de houding van docenten met betrekking tot de diversi...

Waarom diversiteit tot de kern van onderwijs hoort

2013 - Van Avermaet, P.
ONDERZOEK: In deze bijdrage doet Van Avermaet een poging tot een meer diepgaande analyse over waa...

Superdiversiteit

2011 - Blommaert, J.
ONDERZOEK: In dit artikel wordt een algemeen overzicht gegeven van (de geschiedenis van) het feno...

Dutch Racism

2014 - Essed, P. & Hoving, I.
BOEK: Dit boek is het eerste veelomvattende onderzoek naar het nalatenschap van racisme in Nederl...

Global education monitoring report (2020) Inclusion and education: all means all

2020 - UNESCO
ONDERZOEK: Op 15 Oktober presenteerde Unesco Nederland in samenwerking met The Centre of Expertis...

(On)gelijke toegang tot stage en werk van hbo’ers met een migratieachtergrond: ‘Hbo’ers, onderwijs en werkgevers over verklaringen en oplossingen’

2020 - Eva Klooster & Christoph Meng; Per Bles; Dunja Monker; Gregor Walz
ONDERZOEK: In Nederland studeren jaarlijks zo’n 74.000 studenten af bij een instelling voor het h...

#Multinclude: Rethinking Pathways Towards Inclusion in Education

2020 - ECHO, Mary Tupan-Weno, Josefien van Marlen, Simone Aumaj
ONDERZOEK: In het kader van het Erasmus+ project Multinclude heeft ECHO samen met 6 andere Europe...

Help, onze school is gekleurd!

2018 - Machteld de Jong & Huub Nelis
ONDERZOEK: Hoe kun je nu eigenlijk het beste omgaan met leerlingen met een migratieachtergrond? W...

Superdiverse schoolklassen: een nieuwe uitdaging voor docenten

2016 - M. Crul, G. Uslu & Z. Lelie
ONDERZOEK: In veel onderwijspraktijken rondom diversiteit ligt de nadruk ofwel uitsluitend op cog...

Studiesucces in de Bachelor: Drie onderzoeken naar factoren die studiesucces in de bachelor verklaren

2011 - Sabine Severiens, Björn de Koning. Sofie Loyens, Marjolein Torenbeek, Cor Suhre, Marjon Bruinsma, Ellen Jansen & Marieke Meeuwisse
ONDERZOEK Dit onderzoek gaat over de tijdbesteding van studenten en de relatie van de beschikbare...

Being smart is not enough: the role of psychological factors in study success of ethnic minority and ethnic majority students

2012 - Meeuwisse, M.
ONDERZOEK: Dit onderzoek richt zich op de invloed van de rol van psychosociale factoren en academ...

Presteren op vreemde bodem

2010 - Wolff, R.
ONDERZOEK: In dit proefschrift richt de onderzoeker zich op het studiesucces van studenten met ee...

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo

2013 - Martha Meerman & Rob Gründeman
ONDERZOEK: Het hbo onderwijs anno nu vraagt om cultureel competente docenten die verbindingen wet...

Studiesucces en diversiteit: en wat hbo docenten daarmee te maken hebben

2015 - Daniël van Middelkoop & Martha Maarman
ONDERZOEK: Dit onderzoek biedt inzicht in hoe docenten denken over studiesucces en diversiteit, m...

Gedeelde toekomst: toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren

2017 - Eva Klooster, Suzan Koçak, Mehmet Day & Harrie Jonkman
ONDERZOEK: Met deze studie van het Kenniscentrum Integratie & Samenleving wordt meer inzicht ...

Maatschappelijke spanningen in het hbo: hoe gaan we daarmee om?

2017 - Ikram Taouanza & Helen Ten Cate
ONDERZOEK: Hoe ga je om met ingrijpende gebeurtenissen in de klas? Moet je als onderwijsinstellin...

Onderzoek beeldvorming, diversiteit en studiesucces bij de opleidingen Business Studies en Social Work (Inholland)

2017 - Machteld de Jong, Judith Logger, Olav Peschar, Jeany van Beelen-Slijper, Jet Strooper & Guido Walraven
ONDERZOEK: Via dit onderzoek door een onderzoeksteam van Hogeschool Inholland is inzicht verkrege...

Superdiversiteit

2013 - Maurice Crul, Jens Schneider & Frans Lelie
BOEK: In dit boek wordt op een andere manier naar integratie gekeken. Grote Europese steden worde...

‘Ethnic Choosing’: Minority ethnic students, social class and higher education choice

2002 - Stephen J. Ball , Diane Reay & Miriam David
Dit onderzoek focust zich op de keuze van studenten vanuit etnische minderheden wat betreft onder...

Ethnic composition of the school class and interethnic attitudes: a multi-group perspective

2018 - Swantje Bubritzki, Frank van Tubergen, Jeroen Weesie & Sanne Smith
ONDERZOEK: In dit onderzoek wordt het verband tussen etnisch diverse klassen en de interetnische ...

Diversiteit maakt het verschil

2015 - Jet de Ranitz & Youssef Azghari
ESSAYS: Ter ere van het 40-jarig bestaan van de Vereniging Hogescholen is er een essayreeks versc...

Let’s do diversity

2016 - Wekker, Slootman, Icaza, Jansen & Vázquez
ONDERZOEK: Dit is het rapport van de diversiteitscommissie van de UvA. Deze commissie is in het l...

Etnische diversiteit in het onderwijs

2016 - Orhan Agirdag
ONDERZOEK: Deze tekst is een hoofdstuk uit het boek ‘Sociologen over het onderwijs. Inzichten, pr...

Aandacht voor diversiteit in het hoger onderwijs

2009 - Inspectie van het onderwijs
ONDERZOEK: In dit rapport wordt onderzocht op welke manier instellingen en opleidingen de partici...

Multicultural attitudes among adolescents: The role of ethnic diversity in the classroom

2010 - Mitch van Geel & Paul Vedder
In dit onderzoek worden voorspellers van multiculturalisme op zowel individueel als klassikaal ni...

Diversity ≠ Inclusion: Promoting Integration in Higher Education

2013 - Marta Tienda
ONDERZOEK: In dit artikel wordt betoogd dat het verhogen van de diversiteit binnen hoger onderwij...

On being included; Racism and diversity in institutional life

2012 - Sara Ahmed
ONDERZOEK: Dit interessante boek laat een etnografisch onderzoek zien waarin verschillende divers...