SEMINAR OPNAME:

In 2016 zijn ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid en het Ministerie van OCW gestart met het jaarlijks organiseren van een seminar dat in het teken staat van Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs. In 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn deze seminars georganiseerd in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Inholland en Universiteit Utrecht De vijfde editie van het Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs wordt dit jaar in samenwerking met het Kenniscentrum Global & Inclusive Learning van De Haagse Hogeschoolgeorganiseerd. Met deze seminars willen we evenals voorgaande jaren nieuwe kennis, visie en concrete toepassingen presenteren met als doel om deelnemers te inspireren en te ondersteunen in het bereiken van een inclusief onderwijsklimaat.

9.30 – 11.30 Moderator: Wâtte Zijlstra, Kwartiermaker Programma Student Succes, en senior onderzoeker, De Haagse Hogeschool
09.30 – 09.45 Welkom namens De Haagse Hogeschool door Wâtte Zijlstra en Laurence Guérin, Leading lector van het Kenniscentrum Global
en Inclusive Learning
09.45 – 10.15 Panelgesprek o.l.v. Wâtte Zijlstra: Stage discriminatie en kansengelijkheid in het hoger onderwijs.

  • Ingrid van Engelshoven, demissionair minister, Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
  • Eva Klooster, senior onderzoeker op het terrein van onderwijs en grootstedelijke vraagstukken
  • Manuel Rossa, student Hogeschool Rotterdam

10.15 – 10.20 Muzikale intermezzo
10.20 – 11.25 Keynote: Intersectional Approaches to Inclusive Pedagogy in the Era of COVID (Saran Stewart, Associate Professor, Higher Education and
Student Affairs and Director of Global Education, University of Connecticut, VS)
11.25 – 11.30 Afsluiting deel 1