ECHO Seminar 2021: Middagprogramma (panel Black Lives Matter in het Hoger Onderwijs)

7 april 2021

In 2016 zijn ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid en het Ministerie van OCW gestart met het jaarlijks organiseren van een seminar dat in het teken staat van Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs. In 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn deze seminars georganiseerd in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Inholland en Universiteit Utrecht De vijfde editie van het Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs wordt dit jaar in samenwerking met het Kenniscentrum Global & Inclusive Learning van De Haagse Hogeschoolgeorganiseerd. Met deze seminars willen we evenals voorgaande jaren nieuwe kennis, visie en concrete toepassingen presenteren met als doel om deelnemers te inspireren en te ondersteunen in het bereiken van een inclusief onderwijsklimaat.

Moderator: Naomi van Stapele, Lector Inclusive Education, De Haagse
Hogeschool
13.00 – 13.05 Opening en welkom workshops leider
13.05 – 13.50 Parallelle sessies: In deze sessies worden vanuit onderzoek, beleid en de praktijk, ervaringen van hoger onderwijsinstellingen en Students-4-Students projecten gepresenteerd die bijdragen aan kansengelijkheid, diversiteit en inclusie. Vind deze sessies hier.
13.50 – 13.55 Muzikale intermezzo
13.55 – 14.05 Terugkoppeling parallelle sessies
14.05 – 14.55 Panelgesprek o.l.v. Naomi van Stapele (voertaal Engels): Hoe wordt Black Live Matters beleefd door studenten en professionals in het Hoger Onderwijs

  • Riiziane Golamun, student bestuurskunde De Haagse Hogeschool en winnaar van de ECHO Award HBO 2021
  • Victoria Manya, student Institute for Social Studies
  • Niek Putman, Projectleider Social Impact bij SESI Community Center en Docent Social Work op Hogeschool van Amsterdam
  • Ismintha Waldring, research associate Vrije Universiteit Amsterdam

Zie ook

This site is registered on wpml.org as a development site.