“Sommige scholen mogelijk te streng bij stapelen van diploma’s”

9 August 2022

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat sommige scholen te streng zijn geweest voor scholieren die wilden doorstromen naar een hoger niveau binnen het voortgezet onderwijs. Hierdoor is het voor leerlingen van een school met strenge eisen om door te stromen, lastiger om te stapelen of diploma’s te behalen op een hoger niveau. Dit blijkt uit de publicatie van februari 2022. Tot 2020 bepaalden middelbare scholen zelf de criteria voor het  doorstromen, wat leidde tot verschillen tussen scholen en de kansen die leerlingen kregen. 

Key points

Het onderzoek brengt het stapelgedrag van 2004-2020 in kaart en toont aanzienlijke verschillen aan tussen scholen en het aantal leerlingen dat diploma’s stapelt. Scholen met veel leerlingen die doorstromen lijken minder selectief te zijn en deze leerlingen belanden ook vaker op het hbo of wo dan scholen met minder stapelaars. Op scholen met de meeste stapelaars stapelt meer dan 35% van de leerlingen terwijl scholen met de minste stapelaars slechts vijf procent stapelt. 

Takeaway

Het onderzoekt benadrukt nogmaals de ongelijkheid in het onderwijs en de verschillen in kansen die leerlingen krijgen. De strenge eisen zouden leerlingen ervan kunnen hebben weerhouden om door te stromen in het voortgezet onderwijs. Dit heeft ook gevolgen voor het vervolgonderwijs, wat afhangt van op welke middelbare school de leerling heeft gezeten en de eisen die de school stelde om door te stromen. Het bewustzijn en erkennen van deze verschillen kan helpen om verandering teweeg te brengen. Inmiddels is het doorstroomrecht ingevoerd in 2020, waarmee leerlingen gelijk kunnen doorstromen naar de havo of vwo. Vmbo-gl of -tl leerlingen met een extra vak moeten worden toegelaten tot de havo, en havo-leerlingen kunnen zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. Daarnaast mogen havo- en vwo-scholen in hun doorstroomvoorwaarde (ook wel bekend als het doubleerbeleid) geen onderscheid maken tussen stapelaars/doorstromers en andere leerlingen.

Discussiepunt

Zoals al wordt benoemd in het onderzoek is het belangrijk om de oorzaak van de verschillen in doorstroom te onderzoeken. Bovendien is het ook van belang om te analyseren of het nieuwe doorstroomrecht daadwerkelijk bijdraagt aan kansengelijkheid. Daarnaast spelen niet alleen verschil in het doorstroombeleid op scholen een rol maar ook het selectiemoment in het primair onderwijs en onderadvisering, de inhoudelijke aansluiting van verschillende onderwijsniveaus en de verschillen tussen groepen leerlingen. Zo stapelen scholieren met een migratieachtergrond, vrouwen, en leerlingen uit het hoogste en laagste inkomenskwintiel vaker dan andere groepen.

Meer lezen over stapelen en wat het inhoudt? Lees hier onze uitleg van dit begrip!

Lees het NOS-artikel over het onderzoek hier. Het volledige onderzoek van het CPB over stapelen in het voortgezet onderwijs is hier te vinden.*

*Dit externe artikel kan gebruik maken van termen en concepten die wijzelf niet hanteren op deze website. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de kaders en definities op deze website.

Bron foto:  Ulrike Leone via Pixabay

 

This site is registered on wpml.org as a development site.