BEST PRACTICE:

Tijdens het ECHO Seminar op 22 maart werden maar liefst zeven cases gepresenteerd die bijdragen aan kansengelijkheid en diversiteit en inclusie binnen het hoger onderwijs. In deze video is deelsessie 3/7 te zien van Tilburg University met het Students-4-Students programma. Tijdens deze sessie worden de ervaringen van Tilburg University gepresenteerd die een project uitvoeren in het kader van de Students-4-Students (S4S) Campagne. Dit zijn projecten waar instellingen nauw samenwerken met studenten om aanpakken te ontwikkelen voor vraagstukken gericht op kansengelijkheid, diversiteit en inclusie. Het S4S TiU project richt zich in eerste instantie op zittende studenten met een migratie-achtergrond en heeft primair tot doel hen meer thuis te laten voelen binnen de academische wereld om daarmee hun studiesucces en kans op een baan te vergroten.<>

<>