BEST PRACTICE:

Het lijkt soms zo onschuldig: een grapje over het geloof of een opmerking over een hoofddoek. Toch blijkt dat niet-westerse studenten vaker uitvallen dan westerse studenten en dat komt mede doordat deze groep studenten zich niet begrepen voelt. Met het studentenplatform vanuit de Students-4-Students-campagne hopen Universiteit Twente, ROC van Twente en Saxion die kloof zo snel mogelijk te dichten. “Ik heb altijd gehoord dat ik ongeschikt was en het niet zou halen.”

In juli 2017 lanceerde Jet Bussemaker, destijds Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de landelijke campagne Students-4-Students. Deze campagne, waarin support dóór studenten vóór studenten centraal staat, moet zorgen voor gelijke kansen binnen het Nederlands hoger onderwijssysteem. Een jaar na de lancering ontving het StudieSuccesCentrum van Saxion vanuit Stichting ECHO (Expertise Centrum Diversiteitsbeleid) een subsidie van €300.000,- voor het project ‘Gelijke kansen voor iedereen?’, waarin samen met Universiteit Twente, ROC van Twente en Twentse middelbare scholen een studentenplatform is opgezet om de kansengelijkheid te bevorderen voor niet-westerse studenten. Dit project, dat wordt geleid door docent/onderzoeker Nursel Akdeniz, loopt nog tot maart 2022.

Lees hier verder.

Tijdens de ECHO Seminar sessie (zie hieronder) worden de ervaringen van Saxion Hogeschool gepresenteerd die een project uitvoeren in het kader van de Students-4-Students (S4S) Campagne. Dit zijn projecten waar instellingen nauw samenwerken met studenten om aanpakken te ontwikkelen voor vraagstukken gericht op kansengelijkheid, diversiteit en inclusie. Het project van Saxion Hogeschool is gesitueerd in een bestaand initiatief van Twentse onderwijsinstellingen gericht op de overstap van studenten van het vorige beroepsonderwijs naar het hoger onderwijs. Er is een studentengemeenschap van niet-westerse en westerse studenten opgericht om te anticiperen op de specifieke onderwijsbehoeften van studenten met een andere (culturele) achtergrond.