BEST PRACTICE:

Tijdens het ECHO Seminar op 22 maart werden maar liefst zeven cases gepresenteerd die bijdragen aan kansengelijkheid en diversiteit en inclusie binnen het hoger onderwijs. In deze video is deelsessie 6/7 te zien van de Haagse Hogeschool met betrekking tot Wereldburgerschap en Student Voice. Deze sessie is verzorgd door Carien Verhoeff vanuit het lectoraat Wereldburgerschap van De Haagse Hogeschool. Carien Verhoeff en Laurence Guérin doen onderzoek naar de verankering van wereldburgerschap in het onderwijs in het bijzonder naar de betekenis van student voice voor de ontwikkeling van de student en de hogeschool. “Met interviews en panelgesprekken maken we leerling- en schoolportretten waarin verhalen centraal staan die zicht geven op de school als democratisch instituut.”