Sidelines and separate spaces: making education anti‐racist for students of color

19 februari 2021

Jaar: 2010
Auteur: Blackwell, D. M.

Blackwell stelt in dit artikel dat de huidige staat van anti-racisme in het onderwijs meer gesteld op het gedrag van witte studenten en personeel dan het directe welzijn van studenten van kleur. Volgens Blackwell ligt de focus binnen het anti-racisme dus meer op het bewust maken van witte mensen, terwijl er weinig aandacht is voor waar studenten van kleur zelf behoefte aan hebben.

Als voorbeeld neemt Blackwell bijvoorbeeld de manier waarop de meeste programma’s omtrent D&I worden geëvalueerd, waarbij er niet gekeken wordt naar in hoeverre personen van kleur vooruitgang opmerken, maar juist naar in hoeverre witte mensen meer bewust zijn geworden. Specifiek oppert Blackwell om gebruik te maken van Black Feminist Theory, waarbij de perspectieven van mensen uit gemarginaliseerde groepen (in dit geval studenten van kleur) centraal staat.

Het is belangrijk om de doelgroep waarvoor beleid gemaakt wordt centraal te zetten. Het feit dat groepen gemarginaliseerd worden door sociale systemen heeft niet als gevolg dat deze groepen geen waardevolle inspraak en inzichten hebben op passend beleid. Zoals Blackwell beaamt worden de gevolgen van marginalisatie vaak gelijk gesteld aan de groep zelf, waardoor het als inherent onderdeel hiervan geschetst wordt.

Ga verder naar het onderzoek >

Dit onderzoek kan gebruik maken van termen en concepten die wijzelf niet hanteren op deze website. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de kaders en definities op deze website.

This site is registered on wpml.org as a development site.